บริษัท เอฟ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

176 ซอย เคหะร่มเกล้า 64 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
หมายเลขผู้เสียภาษี : 0105543009142
Email: fnengineer@gmail.com
Phone: 02-918-4441-2 Auto
Fax: 02-918-3070,02-918-2722
Hotline : 081-1743345,083-087-1417

ติดต่อฝ่ายขาย

176 ซอย เคหะร่มเกล้า 64 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Email: fnengineer@gmail.com
Phone: 02-918-4441-2 Auto
Line@: @fntools  ,@fnonline
Fax: 02-918-3070,02-918-2722
Hotline : 081-1743345,083-087-1417

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณ หทัยกาญจน์

ฝ่ายดูแลลูกค้า
Line@:@fnonline
fnengineer@gmail.com
Tel :081-1743345

คุณ ธนาวุฒิ

ฝ่ายดูแลลูกค้าโรงงาน
Line@:@fntools
fnengineer@gmail.com
Tel :02-9184441 ต่อ 110
Mobil : 084-1052228

คุณกัญจนกร

ฝ่ายดูแลลูกค้าโรงงาน
Line@:@fntools
fnengineer@gmail.com
Tel :02-9184441 ต่อ 111
Mobil : 094-9647609