การจัดส่งสินค้า

สินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัท เอฟ.เอ็น.ทูลส์ จำกัด ทุกชิ้นมีค่าจัดส่งขั้นต่ำ 100 บาท หรือตามน้ำหนัก ต่อการสั่งซื้อ 1 ใบเสร็จ หากมียอดสั่งการซื้อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ฟรี

หลังจากที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการส่งสินค้า

 •ลูกค้ามารับเองที่บริษัท : หลังจากสั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว 1-2 วัน

  • รถขนส่งของบริษัท : ระยะเวลา 2-3 วัน ทำการ หลังจากชำระเงิน

 • จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย : ระยะเวลา 2-3 วัน ทำการ หลังจากชำระเงิน

• รถขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชน : ระยะเวลา 2-3 วัน ทำการ หลังจากชำระเงิน ลูกค้าต้องระบุบริษัทขนส่ง และเป็นผู้ชำระค่าขนส่ง ณ จุดรับของเอง

 • จัดส่งโดย KERRY EXPRESS : ระยะเวลา 2-3 วัน ทำการ หลังจากชำระเงิน

1.ลุกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีพนักงานบริษัท ส่งสินค้าให้ (ยอดสั่งซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป)

2. ส่งสินค้าผ่านบริการของ Kerry Express ในกรณีที่สินค้าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
โดยท่านจะได้รับเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย XXXXXXXXXXXX และสามารถติดตามหมายเลขพัสดุได้ที่

https://th.kerryexpress.com/th/track/

การจัดส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery) พนักงานจัดส่งของ Kerry Express จะติดต่อท่านอีกครั้งเพื่อนัดเวลาส่งสินค้า